Тракийската гробница в Казанлък

  • Анита
  • преди 4 години
  • преди 2 дни
  • 2614
  • | |

Тракийската гробница в Казанлък е зидана кръглокуполна гробница, която се намира в град Казанлък и е част от голям некропол, разположен в близост до древната столица на Одриското царство Севтополис. Датирана е в края на IV в. пр. Хр. – началото на III в. пр.  Хр. и от 1979 е в списъка на ЮНЕСКО на Световното културно и природно наследство.В камерата са открити останки от мъж и жена, в коридора пред камерата с кости на кон и др.