За нас

Фондация „Интерактивна България“ работи в полза на цялото общество, като подпомага развиването и прилагането на интерактивни технологии и решения в областта на образованието, науката и комуникацията. Проект „Интерактивно образование в 360°“ по Програма „Еразъм+“ по Договор №2016-1-BG01-КА201-023783 (КА201/SE-71/06.10.2016) представлява стратегическо партньорства за подкрепа на иновациите в областта на образованието, насочено към постигане на горните цели на Фондацията. Благодарение на този проект и обединяване усилията на нашите партньори създадохме интерактивната обучителна платформа IEDU 360°, която преглеждате в момента. Целта ни е да свържем учащите, учителите и образователните институции в една иновативна и интригуваща среда за обмяна на знания и провокиране на въображението. Изхождаме от разбирането, че човекът възприема и осмисля основна част от информацията визуално. Тъкмо затова създадохме интерактивен инструмент, в който чрез няколко прости стъпки можете да създадете визуален 360° урок или да се потопите с лекота в дълбините на изучаваната материя. Нашата иновация увеличава ефективността и превръща ученето в нещо наистина интригуващо, подготвящо един по-добър свят за всички страни в обучителния процес.

Контакт

Учащите потвърждават

Иновацията ме убеждава в това, че моята специалност има бъдеще. Нашите деца ще учат в по-добра интерактивна среда.

Деница Петкова изучава Педагогика

Интерактивните 360° уроци ми дават вдъхновение да откривам нови светове. Мисля, че с такива технологии туризмът в България има потенциал и бъдеще.

Атанас Петров изучава География

360° панорами ми дават усещането, че бизнесът е получил дори повече възможности за развитие, отколкото може да поеме. Моята магистърска програма ще ми помогне да вкарам тези технологии в моите бизнес намерения.

Борислава Ананиева изучава Мениджмънт

Пространствените визуални уроци прокарват път на моето въображение и ме предизвикват към нови творчески предизвикателства. Ще ползвам този подход в изкуството, за което мечтая от самото начало!

Вероника Манова изучава Визуални изкуства