Крепост Перистера г.Пещера

Ще разкажа за историята на крепостта