Никополис ад Иструм

Представям ви легендарният, римски и ранновизантийски град Никополис ад Иструм...