Пещера Магурата

  • Анита
  • преди 4 години
  • преди 2 дни
  • 2701
  • | |

Магурата е пещера в област Видин, България. Образувана е от карстови процеси в дебелослойни долнокредитни сивобели варовици. Тя е една от най-големите български пещери.