Остров Персин, Белене

  • Анита
  • преди 4 години
  • преди 2 дни
  • 2692
  • | |

Остров Белене (или ПерсинБеленски остров) е български дунавски остров, разположен от 560,5 до 576 км по течението на реката в Област Плевен, Община Белена. Площта му е 41,1 km2 и е най-големият български остров. Островът е четвъртият по големина дунавски остров след Житния остров в Словакия, Маргит и Чепел в Унгария.

Островът се намира североизточно от град Белене и има елипсовидна форма с дължина над 14 км и ширина до 5 км. От българския бряг го отделя дългия и тесен (минимална ширина 270 м) Беленски канал, в който се намират по-малките острови Магарица, Белица и Предел. Максималната му надморска височина е 23,9 м и се намира в северозападната част на острова и представлява около 9 м денивелация над нивото на река Дунав.Остров Белене е изграден от речни наноси, дебели 15 – 20 м, с долен – песъчливо-чакълест, и горен – предимно песъчливо-глинест хоризонт. Образуван е от съединяването на няколко по-малки острова.