Мелник

  • Анита
  • преди 4 години
  • преди 3 дни
  • 2341
  • | |

Мелник е най-малкият град в България, разположен в област Благоевград, община Сандански.Мелник се намира в планински район в югозападните поли на Пирин планина. Разположен е в живописна местност на 22 km югоизточно от град Сандански на 437 m н.в. Климатът е преходносредиземноморски с летен минимум и зимен максимум на валежите. Средната годишна валежна сума е около 670 mm. През градчето протича Мелнишката река, ляв приток на Струма. На 7 km от него се намира Роженският манастир. За любителите на природата има пряка пътека, която минава през природния феномен Мелнишки пирамиди. Мелник е изходна точка за хижа „Пирин“ и хижа „Малина“.