Старопланинска област.Предбалкан

  • kalina
  • преди 4 години
  • преди 2 дни
  • 2698
  • | |

Старопланинска област

Областта е разположена между Дунавската равнина на север и Задбалканските полета на юг. На изток започва от българо-сръбската граница, а на изток достига до Черноморското крайбрежие.

Разделя се на две подобласти:

  • Предбалкан
  • Главна Старопланинска верига