Природен резерват "Сребърна"

„Сребърна“ е поддържан биосферен резерват в България, обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Местността е обявена за резерват през 1948 г. с охраняема площ от около 892,05 ha, както и буферна зона от около 540 ha. Разположен е край село Сребърна, на 16 km западно от Силистраи на 2 km южно от река Дунав. Обхваща езерото Сребърна и неговите околности. Намира се на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка наречено „Via Pontica“.