География на транспорта в България

  • Ellie
  • преди 4 години
  • преди 15 часа
  • 2744
  • | |

1.Значение и особености

2.Фактори за развитие и териториално разположение

                А) географско положение

                Б) релеф

                В) климатични условия

                Г) води

                Д) развитие на стопанството

                Е) население

                Ж) разположение на селищата

                З) държавна политика

3.Видове транспорт

                А) железопътен транспорт

                Б) автомобилен транспорт

                В) морски транспорт

                Г) речен транспорт

                Д) въздушен транспорт

                Е) тръбопроводен транспорт

4.Проблеми в транспорта