Туристически обекти в България

България е страна с прекрасна природа и богато културно- историческо наследство. Маркар и малка по площ тя е събрала уникално красиви места, които са обект за посещение на много туристи.

Туризмът е  отрасъл от третичния / обслужващ/ сектор на стопанството. Това е сектора на услугите.

През 1966 г. по инициатива на Българския туристически съюз /БТС/ се създава Национално движение " Опознай България - 100 Национални туристически обекта".

То обхваща не само исторически, но и културни, природни и археологически забележителности.

Има участници не само от България, но и от Германия, Русия, Франция, Дания, САЩ, Сърбия, Украйна.