Тракийското наследство по българските земи

Културната история на българските земи през Античността започва с появата и разселването на траките, отначало в Северна България, а след това и в Южна и Югозападна. През бурната си близо двадесетвековна история траките оставят дълбоки след върху днешната българска земя.