Обекти под егидата на ЮНЕСКО

България е наследник на древни цивилизации – траки, елини, римляни, славяни и прабългари са оставили по тези земи изключително ценни художествени и архитектурни свидетелства за своите развити култури. Те са разпръснати по цялата територия на страната и я превръщат в една от най-атрактивните дестинации за хора с интереси към историята и културата.

Освен с тези съкровища, България се гордее и с девствената си природа и изумителното биоразнообразие, което се съхранява в парковете и резерватите в страната.

Богатото културно и природно наследство на България е високо оценено от ЮНЕСКО - Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура. Списъкът на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО включва обекти с изключително значение за човечеството и тяхното съхраняване и опазване е приоритет. В този списък са включени девет български обекта – седем културни и два природни.