Бургас-център на Югоизточния район на България

Как за 100 години Бургас се превърна в естествен център на Югоизточна България? Пристанище, море, световно признати влажни зони, бизнес и разнообразен културен живот. Всичко това е Бургас, но най-вече е усещане...