Северозападен регион

Северозападният район включва областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. В района има 51 общини.Площта на района е 19 070 кв.км. и обхваща 17,18% от територията на страната.Районът граничи на север с Република Румъния, на запад с Република Сърбия, на изток със Северен централен район и на юг с Южен централен и Югозападен район. Има уникално географско положение, с което районът показва докъде е развитието на България спрямо най – развитите западни държави. От централно- и западноевропейска гледна точка районът има най – прекрасното географско положение. Ако се намираше в Централна и Западна Европа в него щяха да живеят най – богатите хора, защото външните граници са предимно държавни. Районът „гледа“ навън с географско положение, свързано със Сърбия, Румъния, а чрез р.Дунав с цяла Европа.