СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН - АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И ГРАДОВЕ

  • Спаска
  • преди 4 години
  • преди 2 дни
  • 3214
  • | |

           Северозападният район е най-малкият в сравнение с останалите 5 в страната. Включва 5 административни области -  Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч. На север и трите области граничат с река Дунав, която съвпада с държавната граница с Румъния. На югозапад областите Видин и Монтана са в съседство с Република Сърбия. По западната и северната граница на района са разкрити 5 контролни гранично-пропускателни пунктове (Брегово, Връшка Чука, Видин, Лом, Оряхово). 

Райони за планиране

1. ПЛЕВЕН /107 хил.ж./ 

         Град Плевен се намира в средната част на Дунавската хълмиста равнина, на 160 км от столицата София, на 320 км от Черно море и на 30 км на юг от река Дунав. До града се достига по първокласен път София-Варна (Е83). Населението на града е около 135 000 души. Плевен е в зона с умереноконтинентален климат с големи температурни амплитуди от – 15 ° C през зимата до + 35 – 40 ° C през лятото.

Плевен

Историята на града и региона е хилядолетна. Най-ранните данни за човешки живот в района се отнасят към края на V хилядолетие пр.Хр. В началото на новата ера тези земи стават част от Римската империя. На пътя от римския град Улпия Ескус (днес останките му се намират край село Гиген) за Филипополис (днешен Пловдив) при днешния Плевен възниква римската пътна станция Сторгозия, а по-късно и крепост със същото име.

През Средновековието селището представлява силна крепост с добре развити български занаяти и най-вече търговии с кожи, вълна, тютюн и добитък. Заселването на славяни и българи през VІ – VІІ в. води и до промяна на името на селището – Плевен. Плевен става известен най-вече с активното си участие в Руско-турската война през 1877-1878 г. Градът е под обсада 5 месеца и около него се развиват най-кръвопролитните битки между двете воюващи империи – Русия и Турция. На 10 декември 1877 г. се решава победният изход на войната, руската армия успява да разгроми и плени армията на Осман паша и денят е обявен за празник на Плевен.

Сред най-интересните забележителности на града са Историческият музей, Панорамата „Плевенска епопея”, Музеят на виното в парк „Кайлъка” и останките от крепостта Сторгозия.

             Задача 1. Потърсете информация за други селища в област Плевен. /по желание - Направете доклад или презентация за селище, което ви е впечатлило./

2. ЛОВЕЧ /36,6 хил.ж./

         Град Ловеч е разположен в Централна Северна България, на 150 км от София. В Ловеч живеят около 38 000 души. Климатът е умереноконтинентален, с горещо лято и студена зима. Средната температура през януари е -1.5°С, а през юли +23° С.

         Ловеч е едно от най-старите населени места в България. Градът е възникнал върху останките на тракийското селище Мелта и римския град Президиум. Крепостта Хисаря е построена по време на Първото българско царство (681 г. до 1018 г.). Тук през 1187 г. е подписан мирният договор между България и Византия и с това е отбелязано началото на Втората българска държава и краят на двувековното византийско владичество над българските земи.

Ловеч - България - непознатият земен рай,заповядайте да се убедите ...

          Крепостта Хисаря над Ловеч е една от последните завладени по време на османското нашествие.

         Ловеч успява да запази активния си стопански и културен живот и по време на османското владичество. През XVII век търговията тук процъфтява, градът е важен търговски център в българските земи, а ловешките търговци излизат далеч извън пределите на Османската империя.

          В стария град на Ловеч – квартала „Вароша”, са разположени етнографският комплекс и къщата музей „Васил Левски”. Ловеч е известен като център на Вътрешната революционна организация на революционера Васил Левски (1837 – 1873 г.) в борбата му за освобождение от османско владичество. Тесните калдаръмени улички на Вароша и автентичната атмосфера връщат туристите години назад. В най-високата част на стария град са разположени останките от крепостта Хисаря. В близост до крепостта се намира и паметникът на Васил Левски.

           Задача 2. Използвайте картата на област Ловеч, нанесете по-големите селища и най-важните забележителности в областта.

                   Шаблон:ПК България Област Ловеч – Уикипедия

3. ВРАЦА /61 хил.ж./ е разположен  в подножието на Врачанска планина, на 112 км. северно от София. Градът е административен център на община и област със същото име. Природен парк Врачански Балкан, намиращ се непосредствено до града, предлага големи възможности за разходки и туризъм. Враца е е изходен пункт за маршрутите към местността Пършевица и пещерата Леденика.
Областта има много разнообразни и атрактивни природни забележителности, които заедно със създадените условията за отдих и почивка дават специално очарование на тази най-източна част на Северозападна България.

http://vratza-info.net/articles/3

4. МОНТАНА /43,7 хил. ж./ се намира на река Огоста в предпланински район на север от Стара планина заобиколен от изток от възвишението Пъстрина (555 м) и от юг от Монтанското бърдо (307 м), наречено в западната си част „Баира“. 

          Наследник е на старото римско крепостно селище Кастра ад Монтанензиум (Крепост в планината) или още известно като Монтана. След археологически разкопки е установено, че дългият живот на селището е започнал първоначално по рида Калебаир, на левия бряг на р. Огоста. Стратегическото място на важни пресичащи се пътища и буйният карстов извор (сега каптиран) определили местоположението на римския град.

           В III век е най-значителният град в римската провинция Дакия, под името Рипензис. Унищожен е от варварите. През средновековието е малко, незначително селище. По време на турското владичество се споменава за първи път под името Кутловица (славянско по произход) в документ от 1575 г. Освобождението (1878) го заварва с името Голяма Кутловица (река Огоста го деляла от Малка Кутловица) и с по-малко от 1000 жители. До 1891 г., когато е обявено за град, носи това име. Градът е кръстен Фердинанд, на името на тогавашния български княз (по-късно цар). По това време вече е занаятчийски център и голям пазар за добитък. На годишния панаир идвали търговци от цялата страна, както и от чужбина - Турция, Румъния, Сърбия. За ускореното развитие на града допринася прокарването на жп линията Бойчиновци-Берковица (1916), която минавала и през град Фердинанд. След Първата световна война тук се заселват много бежанци от Царибродско и Босилеградско. През 1945 г. градът е преименуван на Михайловград, а през 1993 г. отново, след около 20 века, приема името Монтана.

           Сред основните забележителности на града са Историческият музей и Художествената галерия “Кирил Петров”, Драматичният театър, а по-известните исторически паметници и местности са архитектурният комплекс „Лапидариум“, историческата местност Кале баир, „Ашиклар Еко“, Язовир „Монтана“. Миналото на Историческия музей в Монтана е част от богатата история на България. 50 години музеят издирва, събира, съхранява и популяризира културно-историческото богатство в региона. Първите археологически разкопки през 1915 г. на римското селище под крепостта "Монтана" можем да приемем като начало на музейното дело в града. Друга забележителност на града е Държавният архив - съхранява безценно документално богатство от всички сфери на обществения, политическия, културния и икономическия живот на региона. Можете да посетите и Художествената Галерия “Кирил Петров”. По мнение на специалистите това е една от най-богатите художествени галерии в провинцията.

         Южно от града се намират останките от римската крепост Кастра ад Монтанезиум. Именно оттам идва името на града. Повечето от находките, които са открити в нея, се пазят в Историческия музей на град Монтана. Само на 22 км западно от града се намира Лопушанският манастир.

5. ВИДИН /48 хил.ж./ започва своя живот преди повече от 2000 години. Архитектурно е построен като полукръг с ориентация на улици и сгради към река Дунав. В града има  голямо пристанище, както и фериботна връзка с румънския град Калафат, а по  продължение на реката е разположен голям парк с места за отдих и плажове.

           Видин е една от входните врати на България. Наличието на фериботна връзка по реката, преминаването през територията на общината на двата трансевропейски коридори № 4 и № 7 и общите граници с две съседни държави спомагат за създаването на възможности за износ на изделия от местната икономика и на цяла Северозападна България.
           Местоположението на града създава предпоставки и за развитието на вътрешния и международен туризъм, използвайки богатото културно и историческо наследство, с което е известен Видин. Най-известният туристичеки обект - замъкът "Баба Вида"  e единственото запазено средновековно отбранително съоръжение в България.  
          Друг паметник на култрата с национално значение е крепостното съоръжение "Калето". То е изградено през периода от 1690 - 1720г. Има формата на полукръг с диаметър 1600м по р.Дунав и двойна от към реката каменна стена. След неговото построяване, градът не е превземан от противник по време на военни действия. 

         Други забележителности: 1.  Църквата "Св.Вмчк.Димитрий" - вторият по големина храм-паметник в България, след "Александър Невски"; 2.  "Кръстата казарма" и Джамията, построени от Осман Пазвантоглу през 1801 и библиотеката на Пазвантоглу; 3. Еврейската синагога - построена през 1894 година и също е втората по големина в България, след софийската; 4.  Музей "Конакът" - построен през през втората половина на  XVIII век, първоначално изпълзван от турците за полицейско управление.              Видинският общински театър, Художествената галерия, Мавзолеят на Екзарх Антим I, уникални църкви и сгради също са сред десетките паметници на културата и архитектурата, доказателство за значението на Видин през всички периоди на българската история!

            Задача 3. Съставете маршрут за учебна екскурзия в Северозападния регион. Начертайте карта на маршрута и подгорвете информация за основните обекти, които ще посетите. Работете  в обичайните екипи, като разпределите задачите си. Представете своя продукт /презентация, брошура, видео и др./ .