Тракийски гробници по нашите земи

Тракийските гробници по българските земи

Древните обитатели на нашите земи – траките, са оставили забележителна култова архитектура, оцеляла през хилядолетията, благодарение на това, че е засипана с пръст в надгробните могили, в които се намира.

На наша територия се намират колосалните като брой 60 хиляди надгробни могили, но от тях са проучени само около хиляда. Без съмнение нашата страна е центърът на тракийската култура, тъй като подобни тракийски гробници има и по други места, но тук са най-силно съсредоточени.

Не може да се определи с точност как се е развивала архитектурата на гробните могили. Предполага се, че нейното начало е поставено с изсечените в скалите отвори, които после са оформени като култови помещения. Такива има в планините Родопи, Странджа, източните Старопланински склонове.

Възрастта им е определена през късната бронзова епоха, което означава втора половина на ІІ хилядолетие преди Христа до ранната желязна епоха – ІХ до VІІ век преди новата ера.

Има предположения, че тези изсечени в скалите места са ползвани като светилища, а не за гробни могили, но не се изключва да са служели и за двете цели. Те са характерни с малките си, ниски и кръгли входове, което предполага да се влиза чрез пълзене вътре. Издялани са ниши, които са явно за поставяне на култови предмети. Всички са ограбени отдавна, тъй като достъпът до тях не е труден.

Истинските тракийски гробници обаче са датирани от по-късни епохи. Най-известните от тях са паметници с национално значение.