Урок 21 Природните чудеса на България

"Мила родино, ти си земен рай!"

Древна легенда разказва, че когато Бог решил да раздава земя на отделните народи, българинът работел на нивата. Отишъл последен за своя дял. Но Господ вече бил раздал цялата земя. Тъй като българинът бил известен със своята пословична доброта, скромност и трудолюбие, Господ решил да му подари част от своята земя- рая.

Природните забележителности в нашите планини: Седемте рилски езера, Белоградчишките скали, Мелнишките пирамиди, Стобските пирамиди, Кресненското дефиле, Деветашката пещера.

Природните забележителности по брега на Черно море: Нос Калиакра, Нос Емине.