Природни области на България. Дунавска равнина.

Здравейте ученици,

 

добре дошли на борда на IEDU 360º!

 Ще се запознаете детайлно с природната област Дунавска равнина, чрез дълго, приятно и безопасно пътуване от изток на запад през цялата област.

Предстои ви да видите много незабравими панорами, да се запознаете с много забавни, интересни и научни факти. Ще спираме на много места, за да чуем звуците на природата, да се запознаем с легендите, историческото минало, да видим красотата на релефа, силата на водата, изненадите на климата, разнообразието на флората и фауната от птичи поглед. 

 

Сборен пункт: Рибарското селище до Видин.

Крайна спирка: Голямата базилика в Плиска.

Дунавската равнина обхваща по-голямата част от Северна България. Разположена е между р.Дунав на север и Старопланинската област на юг, устието на р.Тимок на запад и Черноморската област на изток. В нея попадат Крайбрежните низини, Плевенските височини, Шуменското плато, Лудогорското плато, Добруджанското плато. Южната граница не е ясно изразена. Тя минава по северните подножия на Предбалкана. 

Съвременният релеф на Дунавската равнина е формиран в продължение на стотици милиони години. През продължителни интервали от време земите й са били дъно на морски басейн. Доказателство за това са дебелите, почти хоризонтални пластове от утаечни скали, върху които след ледниковия период са се отложили льосови наслаги. Пластовете обуславят равниният характер на релефа. Сред равнините се издигат много хълмове и плата. Реките са се всекли в скалите, като са образували живописни речни долини с много меандри. Различията в релефа на Дунавската равнина дават основание тя да бъде поделена на три части:

- Западна - между р.Тимок и р.Вит, която е с най-малка площ и с най-малка надморска височина; невисоките льосови плата са типични за нея;

- Средна - между р.Вит и р.Янтра, с ясно изразени хълмове, възвишения и льосови плата;

- Източна - на изток от р.Янтра, която е  най-обширна и най-висока (с надморска височина между 400 и 500 м.

Областта е богата на нерудни полезни изкопаеми. В западната част до с. Кошава има находища на гипс, а в източната край селата Сеново, Ветово, каолиново - каолин. Край Провадия се добива каменна сол. Промишлено значение имат варовиците, огнеупорните глини и инертните материали (за строителството).

Благоприятните природни условия за предпоставка за усвояване на цялата Дунавска равнина, за заселването й от дълбока древност. Полезните изкопаеми са суровини за добивната и обработващата промишленост. Равнинно-хълмистия и платовиден релеф в съчетание с умерено-континенталния климат и черноземните почви е предпоставка за отглеждането на зърнени култури, слънчоглед, зеленчуци, овощия и лозя. В Дунавската равнина се намира житницата на България - Добруджа. Дунав се използват за добив на електроенергия, за напояване и като евтин транспорт. Изградени са и малки язовири, чиито води се използват за напояване.Транспортната мрежа е гъста.

Готови ли сме?

Да тръгваме!!