Деветашката пещера

Природна забележителност "Деветашка пещера"  се намира  близо до село Деветаки, община Ловеч, на източния бряг на река Осъм. Тя е сред най-големите пещери в България.

Открита е през 1921 г. Нейната обща дължина е 2442 m, площта – 20 400 m², а височината – 60 m.

Пещерата е обявена за природна забележителност през 1996 г.

На около 40 m навътре от входа има просторна зала с площ 2400 m². Вътре в пещерата има два клона, през единия от които протича рекичка, а другият е сух и топъл.