Белинташ

Белинташ е платовидно скално образувание в Родопите. Името му означава "бял камък". Намира се на 30 km югоизточно от Асеновград, с надморска височина 1225 m.