Абразионни процеси

1. Абразия

Абразия е процес, част от екзогенните релефообразуващи процеси, на рушителната дейност на морсата и океанса вода, върху  склистите брегове. Той се проявява на морсия бряг, който бележи линията между сушата и водата.

2. Типове морси бряг и крайбрежни форми. 

В зависимост от височината, наклона, видът на скалите, наличие или отсъствие на плажна ивица, различаваме следните брегови форми:

заливи;

полуострови;

провлаци и др. 

3. Видове дейност на морската вода / абразивна дейност/. Формите на релефа, образувани от тази дейност наричаме абразивни.

а/ рушителна:

клифов бряг

прибойни ниши

абразионни тераси

б/ акумулативна:

пясъчни коси

плажови ивици;

крайморси езера- лагуни и лимани