Мелник– малък град с голяма слава

Мелник се намира в планински район в югозападните поли на Пирин планина. Разположен е в живописна местност на 22 km югоизточно от град Сандански на 437 m н.в. На 7 km от него се намира Роженския манастир–  най-голямата обител в Пиринския край и един от няколкото средновековни български манастири, запазени сравнително непокътнати и до днес. Манастирът е построен през XIII в. Разположен е на около 7 km от гр. Мелник в ниските части на Пирин. Той предлага изключителна гледка до върховете на Пирин и Беласица, както и до популярните мелнишки мелове – разположени около града пирамидални хълмове, образувани от ерозия на глинена почва.

Мелнишките пирамиди на височина достигат до 100 м. Характерно за външния им вид е, че склоновете им са пясъчни и на места почти напълно отвесни.

Мелник се споменава за първи път в писмените извори в началото на XI век във връзка с включването му в границите на Византия след битката при село Ключ, през 1014 г.( пл. Беласица).

В Мелник може да откриете едни от малко запазените до днешни дни останки на средновековната жилищна архитектура в България.