Българско Черноморско крайбрежие

Българското Черноморско крайбрежие има меридионално разположение по протежение 378 км. От нос Картал до Резовска река.Обхваща тясна ивица покрай съвременната брегова линия. Тя е слабо разчленена. Вдадени в морето са нос Калиакра, нос Емине и Маслен нос.Най - големи заливи са Бургаският и Варненският. Те са най - удобните места за изграждане на пристанища. Сравнително по - силно е нарязана бреговата линия на Странджанското крайбрежие. Скалистите носове се редуват с малки заливчета.