Белоградчишките скали - едно от природните чудеса на България

Релефът на България е преминал през дълго и сложно формиране, поради което се отличава с разнообразие и красота.Наличието на скали с различен състав е причина за многообразието от форми на релфа. 

Белгоградчишките скали са пример за това разнообразие - под влияние на водата, ветровете и колебанията на температурата, варовиците от тези части се разрушили и разкрили силно напуканите конгломерати. Така в продължение на милиони години, природата е изваяла от безформения камък скулптури на митични същества, хора, животни и птици. В пясъчника и варовика се образували и над 100 пещери.

Тези скални колони, образуват естествена крепост, чийто отбранителен потенциал е бил експлоатиран от древни времена.

Флората около скалите включва много ендемити, специфични за Балканите и записани в Червената книга на България. Животинският свят е представен от скален орел, бухал, малък лешояд, черен щъркел, вълк, глиган, благороден елен, сърна, сънливец и други.