Долината на тракийските царе– Голяма Косматка и Казанлъшка гробница

За първи път названието траки се споменава от Омир във втора песен на Илиада, където с него е обозначено населението на Тракийски Херсонес.

Езикът на траките се нарича индоевропейски език. Според изследванията на съвременни историци той е бил говорен до 5 век. Но, тъй като тракийстият език не е достигнал до наше време и опитите да бъде възстановен са изключително затруднени от липсата на информация, не можем да кажем нищо повече за него.

Трайкийски гробници

Тракийските гробници са единствените изцяло запазени представители монументалната култова архитектура на древните траки. Те са запазени до наши дни благодарение на това, че почти всички се намират засипани в надгробни могили. На територията на България има над 50 000 такива тракийски могили, от които са проучени около 1000.

Тракийски съкровища

Едно от най-известните тракийски съкровища е Панагюрското златно съкровище. Той представлява тракийски античен златен комплект от съдове. Състои се от девет съда с общо тегло 6.164 кг. Открито е на 8 декември 1949 г. на 2 км от гр. Панагюрище от Павел, Михаил и Петко Дейкови. Смята се, че комплектът е принадлежал на владетели от племето одриси от края на IV и началото на III в. пр. Хр. и че е бил използван за религиозни церемонии. В украсата му са съчетани тракийски и елински елементи. Състои се от 9 златни предмета – 1 фиала и 8 ритона. Подобен вид съдове, изработени от благороден метал, са приемани като символи на социален статут и са използвани при ритуални действия на тракийските князе.