Траките - най-старите жители на българските земи

Този тест цели да провери знанията, придобити от урока за най-старите жители по нашите земи - траките.

Да видим колко сте внимавали в урока и какво сте разбрали!