Наследство на древните цивилизации на днешна България

Наследтсво на древните цивилизации на днешна България – 4 клас

Предмет: Човекът и обществото

1. Тракийската цивилизацияНа територията на България в Древността са се развивали много цивилизации. Една от тях е на траките. Те са били племана, пръснати из целия Балкански полуостров, но за кратко част от тях се обединяват в Одриското царство. За разлика от повечето народи, които са номади, траките са трайно заселили се племена. Това им дава възможност да се станат добри земеделци, да развият занаяти и да бъдат добре организирани войни с цел да защитят земите си.
Най-ярки сведения за траките черпим от техните гробници, в които се откриват стенописи, показващи бита и културата им. Там са открити също много съдове и предмети, които показват изкусното им майстроство.
Най-известната тракийска гробница е Казанлъшката гробница, която е обявена за Световно културно наследство. 


2. Траките и древните гърци
Елинската цивилизация се заражда поне 500 год. преди тракийската, като заема островите в Егейско море и най-южната част на Балканския полуостров. Те били добри мореплаватели и търсели територии, на които да се заселят и да разширят владенията си. По този начин достигат до Западните брегове на Черно море и основават свои градове, съществуващи дори и до днес: Варна, Несебър, Созопол и др. Там те издигат своите храмове и театри, като по този начин пренасят култура си.
Изполвайки търговските взаимоотношения с траките, те заживяват в мир с тях. Единството на това съжителство може да бъде видяно в Стария град на Несебър.

3. Наследството на Римската цивилизация
С разширяването си Римската империя завладява територията, принадлежаща на траките. Римляните изграждат стабилна инфрастуктура, изразяваща се в пътища, акведукти, улици и площади. В градовете построяват храмове на своите богове,театри
(Пловдив - Амфитеатър), стадиони за гладиаторки битки и обществени бани.
Благодарение на разпространяващото се в Римската империя християнство, по нашите
земи се появяват и раннохристиянските базилики и ротонди. (панорама на Ротондата „Св. Георги“ – зад Президенството) България до ден днешен съхранява исторически паметници от различните цивилизации, които са допринесли за развитието на културата по тези земи.