Урок за планините в България

Това са планините в България.