Свойства и значение на водата

Водата е едно от най-интересните и важни вещества на Земята, тъй като се намира навсякъде около нас и дори в самите нас и ни е необходима, за да живеем. Ние дори можем реално да я видим и усетим. Това е така, защото водата има определени свойства, по които ние можем да я разпознаем.

Какви са свойствата на водата?

Водата има 4 най-важни и уникални свойства, които я отличават от всички други вещества:

   -    Водата няма вкус;

   -    Водата няма мирис;

   -    Водата е течна;

   -    Водата е прозрачна.

За да разберем, че водата е течна, трябва да я налеем в някой съд. А за да разберем, че няма вкус и мирис, трябва просто да я опитаме. Ако пък вземем чаша с вода и пуснем в нея една монета например, ще видим ясно монетата във водата. Това означава, че водата е прозрачна.

Всяко от тези свойства ни помага да различим водата от останалите вещества в природата и да я разпознаем.

Какво още трябва да знаем за водата?

       Освен своите 4 уникални свойства, трябва да знаем, че водата има собствена маса и собствен обем, но пък няма своя собствена форма. Това означава, че водата заема формата на всеки съд, в който я поставим.

Например: Когато напълним една бутилка с вода, тя става по-тежка, защото водата има собствена маса. Ако налеем вода в чаша, тя ще приеме формата на чашата. Ако пък я налеем в шише, тя ще приеме неговата форма. Невероятно, нали?

       Още нещо, което трябва да знаем за водата е, че тя е разтворител. Това означава, че в нея могат да се разтворят повечето твърди вещества, газове и течности.

Например: Ако сложим в чаша вода захар, сол или пък оцет, те ще се разтворят в нея, но ще променят нейния вкус и цвят. Това е така, защото водата приема вкуса и цвета на разтвореното в нея вещество. В газираната вода например е разтворен газ и затова в нея има малки въздушни балончета.

ВАЖНО! Това обаче не важи за всички твърди вещества и течности. Например пясъкът и олиото не могат да се разтварят във вода, защото не са разтворими вещества.

       Не на последно място трябва да запомним, че водата не гори и не поддържа горенето.

Например: Ако загреем на силна температура един съд, пълен с вода, тя няма да се запали. Ето защо тя се използва за потушаване на пожари.

Приложение на водата

Водата е необходима за поддържане на живота и е изключително важна част от него. Човекът я използва в своето ежедневие непрекъснато за много от своите дейности. Защо това е така? За какво вие използвате водата? А животните и растенията?

Всяко живо същество се нуждае от вода, за да живее. Затова и водата е навсякъде – в почвите, във водните басейни, във въздуха, в живите организми и в нашето тяло. Затова ние трябва да я пазим и да я поддържаме чиста, като не замърсяваме природата около нас.

Къде можем да видим водата?

Най-големият източник на вода са водните басейни. Те са няколко вида, които се различават по своята големина, по предназначението си, както и по това, дали са се образували естествено в природата, или човекът ги е създал. Това са океаните, моретата, езерата, реките, язовирите, водопадите и блатата. Във всяка сцена от този урок можете да разгледате различните водни басейни и да научите интересни и любопитни факти за тях, които да прилагате в своето ежедневие. Приятно плуване в красивото водно царство, деца!