Hogyan működik?

В системата можете да създавате авторско образователно съдържание в различни формати и с различни интерактивни функционалности. Регистрация на учител в IEDU360.EU

Регистрация на учител в IEDU360.EU

Настройка на учителски профил в IEDU360.EU

Създаване на урок и първи сцени в IEDU360.EU

Текстова информационна точка в IEDU360.EU

Информационна точка с изображение в IEDU360.EU

Видео инфо точка в IEDU360.EU

Редакция на урок в IEDU360.EU

Пренареждане на сцени в IEDU360.EU

Пренареждане на сцени в IEDU360.EU

Създаване на упражнение в IEDU360.EU

Решаване на тест с време в IEDU360.EU

Проверка на резултат от тест в IEDU360.EU

Създаване на видео урок в IEDU360.EU

Създаване на тест в IEDU360.EU

Създаване на група в IEDU360.EU