Индустриална зона

Какво е индустриална зона?

Обособена територия в която са съсредоточени дейности в областта на логистиката, леката промишленост, производство и дистрибуция на стоки и суровини. 

Индустриалните зони обичайно се обособяват в крайградските райони и трябва да имат изградена инфраструктура позволяваща безпроблемното извършване на дейностите на отделните стопански сектори. Базовата съвременна инфраструктура се състои от пътища, енергозахранване, водозхранване, канализация, интернет свързаност. 

Близостта с градските зони е изключително важна за да могат бизнесите които се развиват да имат бърз достъп с работната сила. Никой не би работил на 100 км. от дома си, защото, ще губи много време в път и средства за самото предвижване.