Парк Врана, близо до София

Паркът Врана е създаден под влияние на европейските пейзажни паркове.Той е създаван в продължение на 40 години. Впечатляващо е голямото разнообразие от 821 дървесни, храстови и тревисти вида от 118 семейства и 435 рода на територия по-малка от 100 хектара.