Електрически вериги - примери от ежедневието

Електрическата верига