Упражнение за градовете

Това е упражнение за градовете.