Културно наследство на Древна Тракия

 • IEDU360 Team
 • преди 3 години
 • преди 54 минути
 • 2927
 • | |

1. Нематериално тракийско наследство.

 •  Нематериалното наследство на траките е съхранено най-вече в българските земи.Примери са някои думи от тракийски език, нестинарските танци и кукерските игри

 

 2. Материално наследство - тракийските гробници и съкровища

А) Тракийските гробници

 • Те са издигнати в памет на починалите тракийски владетели и аристократи и се характеризират с богата украса и наличие на много погребални дарове.
 • Най-известни са Казанлъшката гробница и гробницата в село Свещари, Разградско

 

Б) Тракийските съкровища

 • Траките заравяли съкровища, съдържащи предмети изработени от злато и/или сребро. Сред най-известните тракийски съкровища са тези от Вълчитрън, Панагюрище и Рогозен. 

 

3. Унищожаване и опазване на културното наследство

 • Граждански дълг на всеки български гражданин е да се грижи и да спомага за опазване на тракийското културно наследство. Основен проблем пред опазването му са на тъй наречените иманяри.
 • Разкритите от археолозите съкровища, съдове, монети, въоражение, статуи и релефи дават информация за културата на траките. Те се съхраняват в българските музеи. Националният археологически музей е най-големият в България и със своите експозиции е един от най-важните центрове в страната за популяризиране миналото на днешните български земи.