Географско положение, големина, брегове и опознаване на Африка

  • 3 months ago
  • 559
  • bg - За любознателните

Ще се запознаем с втория по големина континент на Земята.